Publicerad: 20 december 2017

Nyhet

Bättre finansiella förutsättningar för nya bostäder

SKL välkomnar utredningsförslagen som presenterats i dag om hur det kan byggas fler hus och lägenheter på svaga bostadsmarknader med hjälp av bättre finansiella förutsättningar.

Lena Micko

Lena Micko

- Utredningens förslag ger privata och kommunala bostadsbolag bättre förutsättningar att investera i fastigheter på svaga bostadsmarknader. Det blir enklare att bygga om och bygga nytt, så att det lokala bostadsbeståndet möter invånarnas behov. Vi ser positivt på det som föreslås, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Topplån och bättre garantier föreslås

Drygt en tredjedel av Sveriges kommuner har i dag en svag bostadsmarknad där invånarnas förmåga och vilja att betala för nya bostäder är begränsad. Ett annat vanligt problem på svaga marknader är att banker inte lånar ut pengar till nybyggnation. De finansiella förutsättningarna gör det svårt att bygga nytt trots att det är bostadsbrist.

Som lösning vill utredningen bland annat att staten inför marknadskompletterande topplån till bostadsbyggande. Andra förslag är att det ska bli enklare för banker på svaga marknader att ta del av statens kreditgarantier, som täcker upp eventuella kreditförluster vid byggandet av bostäder, och att staten inför en hyresförlustgaranti.

Nedskrivningsregler återstår att lösa

Utredningen uppmärksammar också att dagens redovisningsregler skapar hinder för nybyggnation på svaga bostadsmarknader. När nya fastigheter byggts kan de behöva skrivas ner på grund av sitt teoretiska marknadsvärde även om projektet är lönsamt. Det tynger bolagets ekonomi och gör det svårt att bygga nytt. Men trots att problemet uppmärksammas, ger utredningen inga konkreta förslag till åtgärder.

- Problemet måste hanteras. Vi för gärna en diskussion med regeringen om hur det kan gå till, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!