Publicerad: 3 november 2015

Pressmeddelande

Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning

Majoriteten av verksamheterna inom kommuner och landsting får höga betyg av invånarna, visar Svenskt Kvalitetsindex. Förskolan får toppbetyg och fler är nöjda med sjukvården och grundskolan.

två barn med ryggsäckar på

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner och landsting. Två tredjedelar av de 18 områden som undersökts får bra betyg och de områden som ökar mest jämfört med förra året är vatten och avlopp, grundskola och sjukvård.

Skolan, från förskola till gymnasieskola, når goda eller mycket goda betyg. Nytt i årets mätning är fritidsverksamheten och den lägger sig också på en hög nivå (71,5 av 100). Även lojaliteten hos elever och föräldrar är hög, 7 av 10 anger att det är mycket troligt att de skulle rekommendera sin grund- eller gymnasieskola till andra.

– Det är glädjande att se att nöjdheten med grundskolan stigit från föregående år. Det visar att medlemmarna arbetar med rätt saker och motsäger den trista bild som stundom dominerar i medierna. Det är viktigt att den positiva bilden av skolan som elever och föräldrar vittnar om tillåts få komma fram, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

– Detta gäller för fler områden. Mätningen visar till exempel att fler är nöjda med sjukvården nu än de var i fjol. Det går alltså åt rätt håll även där.

Inom sex områden svarar invånarna att de är mindre nöjda, vilket ger att resultat under 60 (av 100). Där återfinns området miljö och klimat, som dels innefattar kommunernas arbete kring dessa frågor, och dels hur invånarna upplever kvaliteten på till exempel badvatten och luft. Det är det område där resultatet försämrats mest sedan förra årets mätning.

Håkan Sörman, vd, SKL

– Det är viktigt att medlemmarna undersöker vad detta beror på. Vi vet att det pågår en massa arbete inom dessa områden, kanske handlar det om att de måste bli bättre på att visa upp vad de gör. Jag vill dock påpeka att arbetet med sopor och avfall, som ju i allra högsta grad har med miljöarbete att göra, får ett högt betyg, säger Håkan Sörman.

Kommunal service ligger totalt på 67,4 i nöjdhet medan myndigheterna ligger på 63,9. Myndighetslistan toppas av Trafikverket förarprov samt CSN, minst nöjda är invånarna med Arbetsförmedlingen.

Resultatet i Svenskt Kvalitetsindex mätning bygger på 4325 intervjuer.
I urvalet finns personer mellan 16 och 82 år bosatta i Sverige samt företag i Sverige med minst en anställd. Intervjuerna genomfördes mellan 13 augusti och 19 oktober i år.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!