Publicerad: 12 november 2015

Nyhet

Barnmorskedomen tydlig - det finns ingen samvetsklausul

Arbetsgivaren har inte diskriminerat den kvinna som nekades anställning som barnmorska då hon meddelat att hon inte vill delta i abortvård på grund av sin tro.

Sophie Thörne.

Jönköpings tingsrätt gick helt på Region Jönköpings linje i barnmorskemålet.

– Tingsrättens dom är mycket tydlig och helt i linje med lagstiftningen och dess intentioner. Självklart har var och en rätt till sin privata tro. Men en enskild arbetstagare kan inte själv definiera sina arbetsuppgifter, säger Sophie Thörne, SKL, som företrätt Region Jönköping i tingsrätten.

Tingsrätten delar Region Jönköpings bedömning att kvinnan inte blivit diskriminerad eller har rätt till skadestånd på någon annan grund. Verksamheten i hälso- och sjukvården utgår ifrån patienternas behov av vård, och den som inte är beredd att utföra de arbetsuppgifter som normalt ingår i barnmorskearbetet kan inte beredas arbete inom kvinnoklinikernas verksamheter.

– Det är bra att tingsrätten, liksom Diskrimineringsombudsmannen tidigare, är så tydlig. Rätt till vård på lika villkor är en grundläggande princip i svensk hälso- och sjukvård. Vården ska enligt gällande lagar utgå ifrån patientens behov, säger Sophie Thörne.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!