Publicerad: 20 november 2019

Nyhet

Barnkonventionen fyller 30 år

Idag, den 20 november, fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år. Alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras på någon grund.

Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape

I landets kommuner och regioner finns de flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med och där fattas många beslut som rör dem. Barnkonventionen är därför viktig för verksamheten i kommuner och regioner.

– Vi behöver se till barnets bästa i allt vårt arbete. Kommuner och regioner arbetar sedan länge med barnkonventionen och det finns många goda exempel att ta del av. När konventionen blir lag i Sverige den 1 januari 2020 stärks barnets rättigheter ytterligare säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Idag fyller barnkonventionen 30 år och vi väljer att uppmärksamma dagen på många sätt, bland annat tillsammans med svenska Unicef, säger Anders Knape.

SKL arbetar med att sprida kunskap om barnets rättigheter och på skl.se har vi samlat många erfarenheter och exempel från lokalt och regionalt barnrättsarbete.

Fakta

Den 20 november 1989 antogs konventionen av en enig generalförsamling i FN. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna i världen.

Helén Lundkvist Nymansson
Chef för sektionen för hälsa och jämställdhet

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!