Publicerad: 21 december 2018

Nyhet

Avtalsrörelse med fokus på kompetensförsörjning

SKL och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2019.

Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKL

Niclas Lindahl

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har överlämnat mål och inriktning till OFR Hälso- och sjukvård, som är Vårdförbundets avtalsområde. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren.

– Kommuner, landsting och regioner ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. Avtalen behöver därför ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Efterfrågan på kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal är stor. Det genomförs många olika insatser lokalt i kommuner, landsting och regioner för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Det handlar exempelvis om ökade möjligheter till utbildning med lön och utbildningsanställning, olika lokala arbetstidsmodeller med högre kompensation för arbete under obekväm tid samt anställning av fler undersköterskor för att avlasta och renodla sjuksköterskans roll.

− Det nuvarande avtalet innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra arbetsmiljön och att möta kompetensförsörjningsutmaningen. En nyckel till framgång i dessa frågor är på olika sätt stötta och stimulera det arbete som sker lokalt i samverkan mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda. Vi ser gärna att ett nytt avtal för hälso- och sjukvården fortsätter på den inslagna vägen, säger Niclas Lindahl.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner och olika landsting och regioner.

– Vi eftersträvar ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Det är lokalt i dialog mellan chef och medarbetare som lönesättningen ska ske, säger John Nilsson förhandlingschef på Sobona.

Det nuvarande avtalet med OFR Hälso- och sjukvård löper ut den 31 mars 2019. Avtalsförhandlingarna rör omkring 90 000 medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde.

Lena Schaller
Förhandlare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!