Publicerad: 31 januari 2019

Nyhet

Avtalsförhandlingar för räddningstjänst i beredskap

SKL och Sobona har fastställt mål och inriktning inför förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänst i beredskap. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2019.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, SKL

Jeanette Hedberg

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). En ny överenskommelse för räddningstjänst i beredskap ska förhandlas under våren.

– Kommunerna och räddningstjänsterna ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. En lång avtalsperiod ger arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

I det nuvarande avtalet, RiB 17, var den absolut viktigaste prioriteringen att förändra strukturen i avtalet så att det ska bli lättare för fler att bli beredskapsbrandmän.

− Avtalet för räddningstjänst i beredskap hade inte förändrats på lång tid och de förändringar som gjordes i samband med förhandlingarna av RiB 17 var absolut nödvändiga. Nu behöver vi fortsätta att på olika sätt bidra till öka möjligheten för fler att bli beredskapsbrandmän framöver. Och det nya avtalet som ska förhandlas fram under våren behöver fortsätta på den linjen, säger Jeanette Hedberg.

Avtalsstrukturen i RiB 17 ändrades bland annat genom att underlätta möjligheten att vara beredskapsbrandman på enstaka dagar, kvällar och helger, inte enbart per vecka.

− Med en ersättning som baseras på timme istället för vecka ökar möjligheterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän. Du kan bo i en kommun och jobba i en annan, och då vara beredskapsbrandman i den kommun där du har din huvudanställning, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Ett annat sätt att möta rekryteringsbehovet är att öka möjligheten för kommunalt anställda att kombinera yrken, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården.

– Kombinationsanställningar ökar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera medarbetare även från andra yrkesgrupper, samt bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet. Den här möjligheten, och andra villkor som underlättar rekrytering av beredskapsbrandmän, behöver finnas med även i det nya avtal som ska förhandlas fram, säger Jeanette Hedberg.

Det nuvarande avtalet för räddningstjänst i beredskap, RiB 17, löper ut den 30 april 2019.

Avtalsförhandlingarna rör omkring 10 000 beredskapsbrandmän.

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!