Publicerad: 24 maj 2017

Nyhet

Avtal mellan Pacta och Fastighetsanställdas Förbund

Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Fastighetsanställdas Förbund om ett nytt preliminärt treårigt avtal.

Heléne Fritzon, ordförande Pactas styrelse

Heléne Fritzon

− Att överenskommelsen med Fastighetsanställdas Förbund nu är klar innebär att våra medlemmar och medborgarna inte drabbas av de varslade stridsåtgärderna. Den långa avtalsperioden ger Pactas företag ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering, säger Heléne Fritzon, ordförande i Pactas styrelse

Det preliminära avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer i enlighet med industrins märke för de kommande tre åren. Löneökningsutrymmet är för 2017 – 590 kr, för 2018 – 570 kr och för 2019 – 610 kr.

− Detta avtal ger våra medlemmar goda förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet med den lokala lönebildningen utifrån individuell och differentierad lönesättning, säger Sten Nordin, vice ordförande i Pactas styrelse.

Pacta och Fastighetsanställdas Förbund är också överens om förändringar i medarbetaravtalet Allmänna bestämmelser i enlighet med vad som tidigare överenskommits med SKL/Pactas andra motparter under våren 2018.

Avtalet kommer att fastställas slutligen av Pactas styrelse.

Fakta om det preliminära avtalet:

Avtalet gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020, utan möjlighet till uppsägning i förtid.

Avtalets totala värde följer industrins märke för treårsperioden 2017-2020. Löneökningsutrymmet är för 2017 – 590 kr, för 2018 – 570 kr och för 2019 – 610 kr.

Lägstalönerna justeras enligt nedan:

1 januari 2018 – 21 153 kr

1 januari 2019 – 21 723 kr

1 januari 2020 – 22 300 kr

 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!