Publicerad: 12 april 2017

Nyhet

Avtalet med Kommunal förlängs till 2020

SKL och Pacta är överens med Kommunal om att förlänga det befintliga avtalet ett år fram till 2020. Avtalet innehåller löneökningar i nivå med märket som satts av industrin.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har kommit överens med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) om att förlänga parternas befintliga avtal fram till och med 30 april 2020.

– Löneökningarna i avtalet ryms inom det märke som satts av industrin. Det sista avtalsåret innehåller en utökad möjlighet att lokalt premiera medarbetare utifrån kompetens, specialistkunskap och bidrag till verksamhetens mål, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det är glädjande att vi har enats med Kommunal om att förlänga avtalet ytterligare ett år fram till 2020. Det ökar möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering och lokal lönebildning i kommuner, landsting och regioner, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Avtalet värnar den rådande lönebildningsmodell där industriavtalet sätter normen eller märket för löneökningarna på arbetsmarknaden. Löneökningarna i avtalet ligger i nivå med det märke som är etablerat på arbetsmarknaden.

Parterna har i en avsiktsförklaring presenterat flera gemensamma förslag för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorg och hälso- och sjukvården.

– Vi har nyligen kommit överens med Kommunal om en satsning på vårdbiträden och tydligare definiera deras utbildningsnivå och roll. Det är en betydelsefull yrkesgrupp för kommuner, landsting och regioner, som har stora rekryteringsbehov de kommande åren, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL och Kommunal fortsätter sin gemensamma satsning på att fler ska arbeta heltid i kommuner, landsting och regioner. Parterna vill bland annat att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid och att alla deltidsanställda erbjuds heltidsarbete.

– Att fler jobbar heltid är viktigt för att möta välfärdens rekryteringsbehov. Därför är det mycket positivt att antalet heltidsarbetande ökat med 52 000 personer under de senaste två åren, säger Heléne Fritzon.

  • Det befintliga avtalet med Kommunal träffades 29 april 2016. Det avtalet har nu förlängts ett år och avtalsperioden är därmed 1 maj 2016 till 30 april 2020.
  • Avtalets totala värde ligger i nivå med industrins märke för treårsperioden 2017-2020.
  • SKL:s och Kommunals riktade satsning på undersköterskor det senaste året har slagit väl ut. Parterna vill fortsätta prioriteringen av yrkesgrupper med yrkesutbildning där bland annat kompetens och yrkesutveckling ska premieras.
  • För att utveckla den lokala löneprocessen kommer SKL och Kommunal genomföra partsgemensamma konferenser där lokala parter ges möjlighet att diskutera vilka framgångsfaktorer som är avgörande för att nå målet om en väl fungerande lokal lönebildning.
  • Parterna ska tillsammans utarbeta råd och stöd för det förebyggande arbetet mot ohälsa och då bland annat med fokus på chefers förutsättningar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och arbete med hälsofrämjande åtgärder.
  • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!