Publicerad: 31 mars 2017

Nyhet

Avtal 17: Befintliga avtal förlängs

Parterna inom industrin träffade nya avtal den 31 mars. SKL:s förhandlingar med Läkarförbundet och facken inom Allmän kommunal verksamhet fortsätter och de befintliga avtalen förlängs.

Parterna inom industrin träffade den 31 mars ett nytt treårigt avtal och ger lönekostnadsökningar på totalt 6,5 procent. Enligt rådande lönebildningsmodell sätter industriavtalet normen eller märket för löneökningarna på arbetsmarknaden.

Niclas Lindahl

– Exakt hur industriavtalets märke påverkar våra avtalsförhandlingar är för tidigt att säga. Vi eftersträvar de bästa förutsättningarna för att våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt. Då är det viktigt att avtalen öppnar för lokal lönebildning i största möjliga utsträckning, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting förhandlar om två huvudöverenskommelser i avtalsrörelsen 2017. En med OFR Läkare och en med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Båda dessa avtal går ut den 31 mars.

– De befintliga avtalen med OFR Läkare samt med OFR Allmän kommunal verksamhet förlängs tills det att det finns nya avtal undertecknade. Det är dock i dagsläget omöjligt att säga när förhandlingarna kan avslutas och nya avtal kan finnas på plats, säger Niclas Lindahl.

Anställningsvillkoren i Allmänna bestämmelser (AB) förhandlas även med övriga fackliga organisationer eftersom AB är ett medarbetaravtal. Arbetsgivarförbundet Pacta förhandlar också med Fastighets, Seko och Transport om en ny överenskommelse för lön och anställningsvillkor.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!