Publicerad: 12 mars 2019

Nyhet

Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.

Jeanette Hedberg

Jeanette Hedberg

− Vi kommer under våren att inleda förhandlingar om hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas. Vår ambition är att det ska finnas ett nytt avtal på plats till sommaren 2019, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Bränderna under sommaren 2018 aktualiserade ett antal frågor om ersättningar för tillrest personal och arbetsmiljöansvar för in- och utlånad personal. Befintliga kollektivavtal fungerar bra i vardagliga situationer, men i akuta krislägen finns det situationer då befintliga kollektivavtal inte är tillräckliga.

− Vi ser att det behövs ett kollektivavtal som tydligt reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Det kan exempelvis finnas behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid. Det är också viktigt att anställningsvillkoren är enhetliga och förutsägbara, säger Jeanette Hedberg.

Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Det kan komma att beröra bland andra vård- och omsorgspersonal samt räddningstjänstpersonal.

Under hösten 2018 tog SKL och Sobona initiativ till att diskutera frågan om ett avtal för krissituationer med kommuner, regioner, räddningstjänster. I januari 2019 träffades SKL, Sobona och de fackliga organisationerna för en första diskussion.

Följande parter har undertecknat avsiktsförklaringen om ett avtal för krissituationer:

  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet,
  • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
  • OFR:s förbundsområde Läkare
  • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
  • AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen
  • Brandmännens Riksförbund

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!