Publicerad: 19 maj 2016

Nyhet

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som redan görs för par, när det gäller assisterad befruktning, anser SKL.

Sedan tidigare har SKL utfärdat rekommendationer för assisterad befruktning för par, och med anledning av att lagen nu även omfattar ensamstående kvinnor, har SKL:s sjukvårdsdelegation uppdaterat rekommendationerna.

Gravid kvinna

Uppdateringen innebär att samma sak som tidigare gällde par nu även omfattar ensamstående kvinnor. En förändring är att SKL nu rekommenderar en undre åldersgräns, nämligen 25 år, samma som gäller vid ansökan om adoption.

Utredning

Ensamstående kvinnor som önskar ett barn kan nu söka hjälp hos den svenska hälso- och sjukvården. Utredningen görs på en gynekologisk mottagning, en kvinnoklinik på ett sjukhus eller en privat fertilitetsklinik. Utredningen kring assisterad befruktning ska omfatta en undersökning för att bedöma om det finns medicinska förutsättningar för graviditet. Efter utredningen avgörs individuellt för varje kvinna, vilken behandling sjukvården erbjuder.

Sociala nätverk

Socialstyrelsen skriver i sina föreskrifter att hänsyn bör tas till parets inbördes relation eller den ensamståendes sociala nätverk. I prövningen av parets eller den ensamstående kvinnans psykologiska och sociala förhållande bör en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens delta.

När börjar rekommendationen gälla?

Rekommendationen föreslås träda i kraft så snart den formellt är beslutas i varje enskilt landsting. I de fall när landstingens nuvarande erbjudande skiljer sig från rekommendationen är det upp till varje landsting/region att därtill även besluta om lämpliga övergångsrutiner.

Vad betalar patienten?

SKL rekommenderar att assisterad befruktning för ensamstående ska ingå i högkostnadsskyddet, precis som för par. Landstingen/regionerna beslutar själva om avgifter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!