Publicerad: 10 september 2019

Nyhet

Arbetsmarknadspolitiken bör förändras i dialog med SKL

I dagens regeringsförklaring lyftes bland annat den pågående förändringen av arbetsmarknadspolitiken. Statsministern uttalade att Arbetsförmedlingen ska kunna ge service under reformperioden.

Anders Knape, SKL:s ordförande

Anders Knape

Arbetsförmedlingen minskar nu drastiskt antal anställda och ett stort antal kontor försvinner runt om i landet. SKL har gång på gång pekat på riskerna med att dra ned på antalet kontor så kraftigt. Det drabbar dem som står längst från arbetsmarknaden och som ofta har behov av mycket stöd såsom fysiska möten med personal från Arbetsförmedlingen i sitt närområde för att kunna ta steget in i arbetslivet.

– Jag vill passa på att hälsa Eva Nordmark välkommen till det betydelsefulla uppdraget som arbetsmarknadsminister. SKL ser nu fram emot att det så viktiga reformarbetet fortsätter i nära dialog med SKL och kommunerna. Vi behöver en väl fungerande arbetsmarknadspolitik, där kommunerna får ta en större roll för att fler ska komma i arbete, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

När arbetsmarknadspolitiken inte fungerar riskerar fler att hamna i försörjningsstöd. Konsekvenserna blir stora för såväl individer och familjer som för kommunerna. Sammantaget kan leda till att besparingar inom vård, skola och omsorg.

Regeringsförklaringen ger inga besked om ytterligare tillskott av generella statsbidrag till välfärdens verksamheter. År 2026 har regeringen själv beräknat att kommuner och regioner behöver 90 miljarder kronor mer än i dag om välfärden ska utvecklas i takt med det ökande antal äldre, barn och unga. Hittills har regeringen sagt att statsbidragen ska öka med 5 miljarder kronor per år, något SKL inte ser är tillräckligt.

– Staten har under många år lämpat över statliga kostnader på kommunsektorn inom exempelvis LSS och flyktingmottagandet. Ska vi klara välfärdens åtaganden är det ett gemensamt ansvar för staten, kommunerna och regionerna. Ett besked om långsiktiga statliga investeringar i välfärden hade varit välkommet, säger Anders Knape.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!