Publicerad: 21 november 2019

Nyhet

Arbetsmarknadens spelregler måste bli tydligare

SKL välkomnar utredningen om kommuners roll inom arbetsmarknadspolitiken. Men mer behövs för att säkra framtidens kompetensförsörjningen och stödet till personer långt från arbete.

Anders Knape.

Anders Knape.

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning om juridiska förutsättningar för kommuners roll inom arbetsmarknadspolitiken.

– SKL har under en längre tid påtalat behov av en utredning, men den hade behövt ha ett betydligt bredare mandat att se över hur kommuner och regioners arbete kring arbetslösa och kompetensförsörjning ska tas tillvara i det nya systemet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Många har under den senaste tiden larmat om en risk för bristande kvalitet och likvärdighet över landet i den framtida arbetsmarknadspolitiken. Till exempel att fristående aktörer inte kommer att etablera sig och kunna tillhandahålla tjänster i hela landet. I det sammanhanget är det viktigt att klargöra de juridiska möjligheterna för kommuner och deras möjlighet att vara fristående aktörer i konkurrens med andra, eller som en garant då det saknas aktörer lokalt.

– Många av dagens arbetslösa behöver flera, samtidiga insatser för att närma sig arbete. Det kan uppstå geografiska vita fläckar men det finns också en oro för att individer långt från arbete inte ska få ett tillräckligt stöd. Det system som nu byggs upp måste fungera i hela landet. SKL ser inte att kommunerna ska ta över matchningen av de som står nära arbete eller andra delar av Arbetsförmedlingen. Däremot måste regeringen fundera över möjligheten att kommuner, via LOV eller på annat sätt, ges ett rustande och samordnande uppdrag, säger Anders Knape.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska i framtiden rusta och matcha arbetssökande till arbete. SKL bevakar den stora omställning som sker av arbetsmarknadspolitiken 2019–2021.

Leif Klingensjö
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!