Publicerad: 26 juni 2017

Nyhet

Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman

Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft.

Helene Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation

Heléne Fritzon

– Tillsammans i en ny gemensam organisation kan vi ge våra samhällsnyttiga medlemsföretag de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Detta genom att vi blir en starkare röst som kan skapa kollektivavtal som är i takt med tiden och bli ett ännu bättre stöd för medlemmarna, säger Heléne Fritzon, styrelseordförande Pacta.

KFS genomförde den 19 juni en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83 procent röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat.

– Vi har nu passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag. Vi är glada över att även denna omröstning har gett ett resultat som så tydligt visar att medlemsföretagen tror på den här lösningen, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Nu börjar det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation med följande insatser:

  • Presidierna från KFS och Pacta bildar initialt en styrgrupp för genomförandeprocessen.
  • En valberedning kommer att tillsättas med uppgifter att ta fram styrelseledamöter till den nya föreningens servicebolag.
  • När styrelsen är utsedd påbörjas rekryteringen av en vd för den nya arbetsgivarorganisationen. 

Den nya arbetsgivarorganisationen ska kännetecknas av:

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!