Publicerad: 5 december 2019

Nyhet

Arbetsförmedlingens nya GD står inför stora utmaningar

SKR välkomnar Maria Mindhammar till uppdraget som Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. Det är ett mycket viktigt uppdrag med ett antal utmaningar att ta tag i.

Anders Knape.

Anders Knape.

Reformeringen och förändringen av Arbetsförmedlingen och den snabba takt med vilken den genomförs har stor påverkan på kommuner och regioner. SKR har varit tydligt med det både gentemot regeringen och Arbetsförmedlingens nuvarande ledning.

− Arbetsförmedlingens nya generaldirektör har ett viktigt och svårt arbete framför sig. Det krävs snabba beslut om vad som behöver förändras här och nu och också vad som kräver vidare utredning. SKR har pekat på ett antal åtgärder som Arbetsförmedlingen borde genomföra omedelbart för att komma till rätta med de stora problem som nu finns. Det handlar både om att se till att det verkligen finns personal kvar i hela landet och att återuppta samverkan med kommunerna, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Kommuner i hela landet larmar om att Arbetsförmedlingens lokala närvaro och tillgänglighet på individnivå och i samverkan inte fungerar. Utan lokal kännedom och förankring är det svårt för Arbetsförmedlingen att ge det personliga stöd som många arbetssökande och arbetsgivare som söker personal behöver.

− Du är varmt välkommen att kontakta oss så snart som möjligt. Kommuner och regioner i Sverige har mycket att bidra med. En väl fungerande Arbetsförmedling behöver det lokala och regionala engagemanget och kunnandet, säger Anders Knape.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska i framtiden rusta och matcha arbetssökande till arbete. SKR bevakar den stora omställning som sker av arbetsmarknadspolitiken 2019–2021.

Leif Klingensjö
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!