Publicerad: 27 november 2019

Nyhet

Arbetsförmedlingen behövs i hela landet

Arbetsmarknadspolitiken reformeras i allt för snabb takt. Beskedet från regeringen att det pågår förhandlingar för en mer ordnad process är bra. SKR anser att beskedet kommer sent.

Anders Knape

Anders Knape

När statsminister Stefan Löfven besökte Sveriges Kommuner och Regioners kongress idag, lovade han att Arbetsförmedlingen ska finnas kvar i hela landet. Medieuppgifter säger också att det pågår förhandlingar om en mer ordnad process innan reformeringen av Arbetsförmedlingen genomförs.

Kommuner i hela landet larmar om att Arbetsförmedlingens lokala närvaro och tillgänglighet på individnivå och i samverkan inte fungerar när Arbetsförmedlingen lämnar. Utan lokal kännedom och förankring är det svårt för Arbetsförmedlingen att ge det personligt stöd som många arbetssökande behöver.

– Det är viktigt och positivt att det pågår förhandlingar som kan säkerställa att Arbetsförmedlingen finns kvar i hela landet, för arbetssökande och arbetsgivare. Men beskedet kommer sent och problemen är redan ett faktum. De flesta kommuner och regioner har redan fastställt sina budgetar för 2020. säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR).

Staten ansvarar för hur man organiserar sina myndigheter och att de utför de uppdrag de är satta att genomföra. Tyvärr har det hittills skett allt för snabbt och utan tanke på konsekvenserna för vare sig enskilda eller kommunerna.

Arbetsmarknadspolitiken är och ska vara ett statligt ansvar. Med tydliga ramar för vem som ska göra vad och med kostnadsersättning för de uppdrag som följer av detta. Det är viktigt att nya insatser inte nu görs som innebär att uppgifter vältras över på kommuner och regioner utan statlig finansiering.

Oscar Svensson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!