Publicerad: 8 december 2015

Nyhet

Arbetet mot korruption förstärks

SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har nu tagit fram nya riktlinjer som tydliggör vad som gäller inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Lena Micko.

– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen med byggindustrin och att vi nu har tydliga gemensamma regler både för byggbransch, kommuner, landsting och regioner. Det är ett gemensamt verktyg i arbetet för att motverka oegentligheter och korruption, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Gränsen för vad som betecknas som muta eller korruption måste tydliggöras. Att byggbranschen nu enats om enhetliga riktlinjer som tydliggör detta kommer att underlätta arbetet med att förebygga förekomst av mutor och korruption, säger Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Fakta om förslaget

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.

Byggarbetsplats.

Den reglerar hur berörda parter inom bygg- och fastighetssektorn ska agera, utifrån ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då parterna ska mötas i olika sammanhang. Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av: Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB, Skanska Sverige AB, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige AB, med stöd av Institutet Mot Mutor.

Läs mer och ladda ner rapporten

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!