Publicerad: 30 januari 2018

Nyhet

Arbete med våldsutövande män

Hur kan kommuner, landsting och regioner arbeta med män som utövar våld mot kvinnor? I en ny skrift bidrar SKL till en fördjupad förståelse av vad som krävs för att utveckla kvaliteten.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén- Thulin

Runt om i landet finns ett växande antal verksamheter för våldsutövare, som har utvecklats främst under de senaste femton åren. Verksamheterna vänder sig framför allt till män som utövar eller utövat våld mot kvinnor som de har eller har haft en nära relation till.

– Jag hoppas att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare, eller för de som vill utveckla sådant arbete, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer forskning behövs

I arbetet framträder ett par tydliga utvecklingsområden. Det handlar dels om ansvaret för att erbjuda våldsutövande män hjälp att upphöra med våld, dels om behovet av att utveckla en systematisk kunskapsbas om det arbete som bedrivs i Sverige.

Området är relativt nytt för kommuner, landsting och regioner. Organisering och metoder skiljer sig ofta åt.

– Ett centralt utvecklingsområde för att höja kvaliteten i verksamheter för våldsutövare är att i högre utsträckning följa upp, utvärdera och bedriva forskning om det arbete som pågår, säger Åsa Furén-Thulin.

Ansvar, huvudmannaskap och skyldigheter oklara

Förändringsarbete med våldsutövare är dessutom en oreglerad verksamhet och frågor som rör huvudmannaskap, ansvar och skyldigheter är i dagsläget oklara. En statlig utredning har i uppdrag att se över återfallsförebyggande arbete och under 2018 föreslå reglering och finansiering. SKL följer utredningens arbete nära.

Skriften ”Förändringsarbete med våldsutövande män ”har tagits fram inom ramen för överenskommelsen mellan SKL och regeringen om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och normer för maskulinitet.

Inom ramen för satsningen har SKL tagit fram filmer och skrifter om jämställdhetsarbete med och om män, inom områdena våld, psykisk hälsa, föräldraskap och skola. Materialet lanseras i samband med konferensen Forum Jämställdhet i Karlstad 6-7 februari och finns därefter tillgängligt på www.skl.se/jamstalldhet

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!