Publicerad: 25 september 2019

Nyhet

Äntligen ses villkoren för likvärdighetsbidraget över

SKL har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag och villkoren för likvärdighetsbidraget. Nu aviserar regeringen en översyn av villkoren.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Det finns idag ett 70-tal riktade statsbidrag till skolan. Villkoren för det största riktade statsbidraget, kallat likvärdighetsbidraget, har kritiserats hårt av många kommuner, eftersom det ger en kortsiktighet och ryckighet som gör det svårt för kommunerna att ta sitt ansvar.

SKL har uppmanat regeringen att se över konstruktionen och villkoren för statsbidraget för en likvärdig skola. Därför är det bra att utbildningsminister Anna Ekström nu aviserar att kostnadsvillkoret för likvärdighetsbidraget ska ses över

Bakgrunden till SKLs kritik bygger på att bidragets kostnadsvillkor, och kommunernas oro inför eventuella återbetalningskrav, kan leda till att kommuner med en mer gynnsam ekonomisk utveckling kan ta del av bidraget, medan kommuner med en mer ansträngd ekonomi inte kommer att kunna ta del av bidraget. Bidragets konstruktion riskerar att bidra till försämrad likvärdighet.

– Likvärdighetsbidraget måste ses över och reformeras så att de möter kommunernas behov och verkligen bidrar till en mer likvärdig skola. Därför är det glädjande att regeringen nu aviserar en översyn av kostnadsvillkoret. Jag hoppas att regeringen tar tillvara de erfarenheter som kommunerna och Skolverket har av hur villkoren nu är utformade och ser över dessa skyndsamt. Det brådskar för kommunerna, säger Mats Gerdau, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, SKL.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!