Publicerad: 25 juni 2018

Nyhet

Äntligen flyttas det regionala utvecklingsansvaret

Riksdagen har beslutat att alla landsting ska få det regionala utvecklingsansvaret från årsskiftet. Nu ges varje landsting bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Foto på Lena Micko

Lena Micko

– Vi är glada att riksdagen fattat detta beslut. Nu får varje landsting bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Att flytta ansvar från staten till en direktvald regional nivå är en viktig decentraliserande åtgärd som stärker demokratin, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förslaget innebär att det i samtliga Sveriges landsting, från och med januari 2019, kommer att vara en region som har det regionala utvecklingsansvaret och ansvar att arbeta för hållbar tillväxt och utveckling inom regionens gränser. I 14 län har landstingen redan bildat region, och arbete pågår i de återstående sju länen.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!