Publicerad: 8 april 2016

Nyhet

Antalet feriejobb för unga fortsätter öka

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst 90 000 feriejobb, vilket är 6 000 fler jämfört med förra året.

Håkan Sörman, vd, SKL

– Allt fler kommuner och landsting försöker intressera unga för välfärdsjobb. Och det är viktigt. Inom tio år kommer det att behövas cirka en halv miljon nya medarbetare inom vård, skola och omsorg, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Betydelsen av ett feriejobb för en ung person ska inte underskattas. Möjligheten att komma in på arbetsmarknaden är tre gånger större för unga som jobbar under sin studietid, säger Håkan Sörman.

  • De fem vanligaste feriejobben är inom äldreomsorg, hemtjänst, handikappomsorg, barnomsorg och parkförvaltning. Totalt erbjuds fler än 30 yrkeskategorier.
  • Det är framför allt ungdomar i gymnasieåldern som får feriejobb.
  • Drygt hälften av platserna riktas mot grupper som av sociala skäl bedöms ha behov av ett feriejobb; nyanlända ungdomar, unga med funktionsnedsättningar och elever från särskolan.

I år satsar många kommuner på sommarlovsentreprenörer där unga med hjälp av handelsstudenter får handledning i att starta egna företag.

Strategi för vissa grupper

Många kommuner och landsting har en uttalad strategi med feriejobben. Det kan handla om sociala aspekter eller att på lång sikt locka fler att jobba i välfärden.

– Feriejobb är utmärkta både för grupper som annars skulle ha svårt att få ett första jobb, men också för att intressera män för kvinnodominerade yrken och vice versa. Jobben är också viktiga för att profilera kommunen som arbetsgivare. Därför väljer en del kommuner att ge höjda löner inom yrken där man ser stora rekryteringsbehov, till exempel inom äldreomsorgen, säger Håkan Sörman.

Enkät 90 000 feriejobb i kommuner och landsting/regioner sommaren 2016 (PDF, nytt fönster)

  • Enkäten om feriejobb har besvarats av 84 procent av kommunerna och 76 procent av landstingen/regionerna. Nästan samtliga kommuner som besvarat enkäten kommer att erbjuda feriejobb och var fjärde landsting och region.
  • Sedan år 2008 har antalet ferieplatser i kommunerna och landstingen/regionerna nästan tredubblats, från 30 000 till cirka 84 000 platser år 2015. Prognosen för i år är cirka 85 000 feriejobb i kommuner och 5 000 i landsting och regioner.
  • Var tredje kommun och sex procent av landstingen och regionerna kommer i år erbjuda fler platser jämfört med 2015.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!