Publicerad: 11 september 2017

Nyhet

Ansvar för klimatanpassning fortfarande inte löst

Staten måste bli tydlig med att det är fastighetsägaren som ska skydda sin tomt och byggnad mot klimatförändringarnas negativa effekter. Det svarar SKL Klimatanpassningsutredningen.

Ett centralt uppdrag för utredningen var att klargöra vem som ansvarar för att klimatanpassa befintlig bebyggelse, men det har den inte gjort.

- Många områden i Sverige riskerar att utsättas för översvämningar, ras och skred men förebyggande åtgärder vidtas ofta inte eftersom det är otydligt vem som ansvarar för dem. Problemet måste få en lösning snarast, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

- Utredningen löser inte problemet eftersom den å ena sidan föreslår att ansvaret för att klimatanpassa befintlig bebyggelse läggs på kommunerna, men å andra sidan gör analysen att det är fastighetsägaren som har det juridiska ansvaret. Detta går inte ihop.

Nödvändiga insatser behöver pekas ut

Staten måste tydligt slå fast att det är fastighetsägaren som enligt lag ska vidta förebyggande åtgärder på sin tomt och i sin byggnad, anser SKL.

- Vi föreslår också att staten utreder ett system med klimatcertifiering av byggnader och fastigheter för att klargöra vilka insatser fastighetsägaren behöver genomföra, säger Lena Micko.

Bra att ge Boverket samordnande ansvar

Ett bra förslag från utredningen är att Boverket ska förse kommuner, fastighetsägare och andra aktörer med underlag om hur de påverkas av klimatförändringarna.

- I dag arbetar ett trettiotal myndigheter med klimatanpassning, men nu får kommuner och andra aktörer en väg in. Det är positivt. Vi vill samtidigt betona att underlagen måste bli mer relevanta än i dag och att de ska vara kostnadsfria, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!