Publicerad: 7 oktober 2015

Nyhet

Ansträngt läge kräver gemensamma insatser

SKL:s politiska ledning träffade igår delar av regeringen för att diskutera flyktingsituationen. SKL betonade det stora arbete som görs i kommuner och landsting, samt behovet av samarbete.

Lena Micko, ordförande, SKL

Sveriges Kommuner och Landstings ledning träffade igår statsministern och delar av regeringen för att diskutera det extraordinära läge som SKL:s medlemmar befinner sig i.

– Kommuner och landsting har en stor och växande arbetsbörda som de möter dag som natt för att hantera flyktingsituationen. När läget är som det är måste alla samarbeta och göra extra insatser. Det är därför bra att vi kan ha en nära dialog med regeringen kring läget, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Under mötet diskuterades flyktingfrågan övergripande men speciellt bostadsfrågan, bland annat att kommuner ska kunna få utfärda tillfälliga bygglov.

SKL har även under en lång tid fört fram kravet att staten ersätter kommuners och landstings kostnader fullt ut vilket lyftes vid mötet.

– Regeringen måste se över finansieringsfrågan igen för att ersätta våra medlemmar till fullo. Det är en viktig grund för ett framgångsrikt mottagande, säger Lena Micko.

– Vi har under mötet också efterfrågat att regeringen måste agera för att de statliga myndigheterna ska möta upp bättre mot kommunerna för att hantera nuläget. Det gäller både myndigheters hantering av olika ärenden men också olika regleringar som bör ändras, vilket behöver göras direkt, avslutar Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!