Publicerad: 18 mars 2019

Nyhet

Anslagen till länstransportplanerna måste ökas

Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.

Lena Micko

Lena Micko

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen sker på tolv års sikt. Dels genom en nationell transportplan som Trafikverket tar fram och som innehåller satsningar på europavägar och järnvägar, dels genom 21 stycken länstransportplaner som tas fram av regionerna och som innehåller medel till regional kollektivtrafik, cykel, regionala vägar med mera. Både den nationella- och de regionala planerna revideras vart fjärde år.

Under de två senaste planeringsomgångarna har anslagen till länsplanerna varit mer eller mindre oförändrade samtidigt som anslagen till nationell plan ökat kraftigt.

– Vi har under lång tid sett hur satsningarna i länsplanerna har minskat och menar att det måste satsas mer på länsplanerna i den kommande planeringsomgången, för åren 2022-2033, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förutom mer pengar till länsplanerna vill SKL se att resurser, i såväl nationell plan som länsplanerna, även ska kunna användas till åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt eller åtgärder som innebär att den befintliga infrastrukturen utnyttjas mer effektivt.

– Idag kan statliga pengar endast användas för om- och nybyggnation av infrastruktur och det behöver ändras så att resurser används mer effektivt. Vi vill därför se en förändring i förordningen om statlig medfinansiering, säger Lena Micko.

SKL anser dessutom att det finns behov av att kunna analysera både de styrmedel som påverkar transportefterfrågan och infrastrukturåtgärder i samma planeringsprocess. Med dagens system finns det en risk för samhällsekonomiskt ineffektiva lösningar, då infrastruktur och styrmedel planeras i separata processer. Det är inte heller möjligt att nå en hållbar utveckling med enbart infrastrukturåtgärder.

Emma Ström
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!