Publicerad: 14 april 2016

Nyhet

Ännu tryggare äldreboenden

Nu drar ett arbete igång för att se hur kommuner på bästa sätt kan säkerställa och förbättra kvalitén på särskilda boenden.

Bakgrunden är den ändring i socialtjänstförordningen som handlar om bemanning på äldreboenden och som träder i kraft 15 april. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt.

SKL har åtagit sig att ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden. Detta arbete kommer att ledas av Agneta Ivåker som nyligen anställts som projektledare på SKL. Agneta kommer från en tjänst som omsorgschef i Leksands kommun.

Arbete i två år

Arbetet beräknas pågå under två år och SKL:s styrelse tar sedan ställning till att rekommendera alla kommuner att anta dessa.

Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med bland annat kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, Famna och Vårdföretagarna.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Det är ett viktigt uppdrag, och utgångspunkten är naturligtvis den äldres trygghet, säger Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

Erfarenheter från hela landet kommer att samlas in och en viktig källa blir IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Deras erfarenheter och synpunkter är oerhört värdefulla. Vad har gått fel och hur kan man förbättra? säger Lena Micko.

Många utmaningar

Lena Micko är väl medveten om svårigheterna med att utforma rekommendationer till verksamheter som dels ser olika ut, dels förändras över tid.

– Ett boende byggt på 60-talet, med flera våningar och långa korridorer kan inte bemannas på samma sätt som ett nybyggt i solfjädersform på ett plan. Det säger sig självt, säger Lena Micko.

Hon är säker på att välfärdsteknologin, till exempel nattkameror och olika typer av sensorer, kan utnyttjas betydligt mer än idag för att uppmärksamma hjälpbehov.

Äldres trygghet viktigast

– Ingen ska behöva vara orolig för att behöva vänta på hjälp när den behövs, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!