Publicerad: 25 januari 2017

Nyhet

Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter

Ändrade skatteregler för fåmansföretag kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter. Det poängterar SKL i ett yttrande om översynen av 3:12-reglerna.

En statlig utredning har lämnat förslag till Finansdepartementet om förändring av de befintliga
skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Utredningens betänkande är nu ute
på remiss. Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att förhindra att småföretagare, som
arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som
gäller för vanliga anställda som också äger aktier.

Regelverket är tekniskt komplicerat och har under det senaste decenniet förändrats fyra
gånger. Ett skäl till departementets översyn är att regeringen anser att de nuvarande reglerna medger alltför generösa möjligheter till att omvandla inkomster av arbete (främst kommunal- och landstingsskatt) till (statligt beskattad) inkomst av kapital.

Lena Micko, ordförande SKL

– Vår beräkning visar att tidigare förändringar av 3:12-reglerna kan ha medfört att kommunerna har gått miste om miljarder i skatteintäkter, men bara blivit kompenserade med statsbidrag på 265 miljoner, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Vi befarar att reglernas komplexitet skulle kunna leda till negativa konsekvenser för de kommunala intäkterna även vid införande av den här utredningens förslag.

Ändrade möjligheter att omvandla inkomster från tjänste- till kapitalinkomst borde inte behöva innebära några stora olägenheter för kommuner och landsting om en växande skattebas byts mot statsbidrag. Åtminstone om man bortser från att statsbidragen inte är indexerade. Men SKL betonar i sitt yttrande till regeringen att det finns stora svårigheter i att förutse konsekvenserna för den kommunala sektorns skatteinkomster vid förändringar av 3:12-reglerna.

SKL anser att staten behöver genomföra en analys av de faktiska effekterna som förändringarna av 3:12-reglerna hittills har fått, som grund för en slutreglering på statsbidraget. De nya förslagen måste också analyseras i efterhand för att kunna ge en korrekt kompensation för de eventuella negativa konsekvenser som förändringarna får för den kommunala skattebasen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!