Publicerad: 24 maj 2018

Nyhet

Allt fler nöjda med digital service

Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras förväntningar på digital service. Det visar en undersökning som SKL presenterar idag.

Foto

Jenny Birkestad

En av fyra (25 %) anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar på digital service. Det är en förbättring med fyra procentenheter från när samma fråga ställdes 2016.

– Kommuner, landsting och regioner gör ett fantastiskt jobb och utvecklingen går verkligen framåt. Men fortfarande förväntar sig tre av fyra mer av sektorn. Höga förväntningar är bra för oss eftersom det visar att invånarna vill utnyttja digitaliseringens möjligheter, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Undersökningen visar också att fler, nästan åtta av tio (77 %), är positiva till att kommuner, landsting och regioner erbjuder digital service. Även det är en ökning jämfört med 2016. Det är också fler, sex av tio (62 %), som är positiva till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik.

Sverige näst bäst i EU-ranking

Den 18 maj presenterade EU-kommissionen 2018 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) – ett verktyg för att jämföra hur EU:s länder lyckas med digitalisering. Övergripande har Sverige klättrat till en andraplats, jämfört med en tredjeplats året innan. Sveriges bättre placering beror främst på att vi gör bra ifrån oss inom bredbandsutbyggnad och invånarnas användning av internet.

En utmaning är fortfarande digital service inom den offentliga sektorn, där Sverige placerar sig på åttonde plats, samma som 2017.

– SKL-koncernen kraftsamlar och använder upphandlingsverktyget för att nyttja marknadens innovationskraft och leveranskapacitet. Tillsammans med regeringen, och inte minst den nya myndigheten för digital förvaltning, vill vi lägga fokus på att bli bättre kravställare och att få grundläggande förutsättningar för digital utveckling på plats. Det är en förutsättning för att invånare och sektorns medarbetare ska ha rätt information, på rätt plats, i rätt tid. Det är inte bara en fråga om effektivitet, det är en fråga om demokrati, säger Jenny Birkestad.

Rekordstort intresse för Offentliga Rummet

Undersökningen om invånarnas inställning till digital service i kommuner, landsting och regioner presenteras på konferensen Offentliga Rummet, som inleds i Göteborg idag.

– Årets konferens har rekordmånga anmälda, över 1 000 personer vilket är 250 fler än förra året! Offentliga rummet är en mötesplats för alla, både offentliga och privata aktörer, som arbetar med att vässa välfärden med smart och användardriven verksamhetsutveckling. Att så många kommer hit är ett härligt kvitto på att Offentliga Rummet är en relevant arena och vittnar om ett fortsatt växande engagemang i offentliga Sverige, säger Jenny Birkestad.

  • Undersökningen om svenskarnas inställning till digital offentlig service är framtagen av Kantar Sifo på uppdrag av SKL.
  • Enkätundersökning genomfördes under perioden 3-8 april 2018. 1001 personer deltog i undersökningen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!