Publicerad: 9 maj 2018

Nyhet

Allt fler minskar sina kostnader för inhyrd personal

Nästan hälften, 9 av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år.

Foto

Hans Karlsson

Med egna medarbetare skapas kontinuitet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

– En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Planar ut

Totalt har kostnaderna ökat med 68 miljoner kronor under perioden. Men den kraftfulla kostnadsökningen med 25 procent, som vi såg för ett år sedan, har nu planat ut och ökningen för samma period 2018 är 6 procent.

– Det är glädjande att se att takten för kostnadsökningen minskar. Det är ett uthålligt och hårt arbete som ligger bakom att så många landsting och regioner minskar sina kostnader. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Det kommer att krävas fortsatt intensivt arbete och målet är absolut inom räckhåll, säger Hans Karlsson.

Fortsatt minskning i nio regioner och landsting

De landsting och regioner som minskar i mätningen för årets första kvartal är Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gotland, Halland, Örebro och Blekinge. Skåne minskade under hela 2017 och fortsätter alltså att minska under de tre första månaderna i år. Kronoberg, Västerbotten och Västernorrland har nu minskat under sex månader.

Störst förändring i primärvården

Största förändringen syns inom primärvården, som är det område med störst andel inhyrd personal. Där har drygt hälften, 12 av 21, landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år jämfört med samma period 2017. Den totala minskningen inom primärvården i landet är under januari, februari och mars sex procent jämfört med samma period förra året.

Åtgärder som fungerar: Akutkliniken i Växjö

Att förbättra arbetsmiljön så att personalen trivs, vill stanna och även återvända, är en av flera framgångsfaktorer.

I Växjö har akutkliniken varit beroende av hyrpersonal. Men nu har det vänt.

Till sommaren när alla nya skolats in är akutmottagningen och akutvårdsavdelningen i stort sett fullbemannade.

Akutkliniken satsar på att höja sin attraktionskraft genom att tänka nytt. Här finns möjlighet till kompetensutveckling genom att personalen roterar mellan akutmottagningen och akutvårdsavdelningen. Några växlar också mellan ambulansen och akuten. För sjuksköterskorna finns möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterskor och därefter till behandlingssjuksköterskor.

Läs mer om akutkliniken i Växjö

Oberoende senast 1 januari 2019

Under drygt ett år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!