Publicerad: 21 november 2017

Nyhet

Allt fler antar rekommendation om äldreboenden

Över 100 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om ökad kvalitet i särskilt äldreboende.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Rekommendationen handlar om att stötta kommunerna i deras kvalitetsarbete på särskilda äldreboenden. Mycket fokus ligger på arbete nattetid och hur man med hjälp av välfärdsteknik kan förbättra tillsyn och bemanning, till exempel genom att använda larmmattor, kameratillsyn, gps-klocka med mera.

– Det är glädjande att se att så många kommuner antagit rekommendationen. Genom att arbeta med teknikstrategier, ledarskap och verksamhetsutveckling kan vi skapa boenden där mer tid ges till individen och dennes specifika behov. För individens behov är kärnan i rekommendationen, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

128 kommuner hittills

Rekommendationen började implementeras i januari 2017 och hittills har 128 kommuner antagit den. Den består av fyra delar:

  • Koll på läget. Hur bedrivs arbetet, framför allt nattetid?
  • Individens behov. Hur tar vi tillvara den enskildes behov på bästa sätt?
  • Teknikstrategi. Hur kan vi använda välfärdsteknik på ett smart och effektivt sätt?
  • Ledarskap och förändringsarbete. Hur kan vi tänka nytt och förbättra verksamheten?

Ytterligare kommuner är på väg att anta rekommendationen och SKL fortsätter att åka runt i landet och informera.

– Vi hoppas naturligtvis att så många kommuner som möjligt börjar arbeta med rekommendationen och att man ökar användandet av välfärdsteknik, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!