Publicerad: 19 december 2018

Nyhet

Allt färre på sjukhus i onödan

Tiden som färdigbehandlad patient på sjukhus har minskat med en fjärdedel. Det har frigjort 350 vårdplatser under årets första halvår.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

I en ny rapport från SKL redovisas och analyseras utvecklingen efter att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 1 januari 2018. I stort sett alla kommuner, landsting och regioner har infört nya planeringsprocesser. Flertalet har också skapat regionala överenskommelser kring kommunernas betalningsansvar för patienter som är utskrivningsklara. Arbetet har lett till att fler patienter än tidigare kan åka hem redan samma dag när de bedömts att inte behöva sjukhusvård.

– Stora förbättringar har skett i utskrivningsprocessen under 2018. Det är glädjande att så många patienter, oftast de äldsta och sköraste, slipper ligga på sjukhus i onödan, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

Resurserna utnyttjas mer effektivt

Rapporten visar att resurser nyttjas mer effektivt inom den somatiska vården. I och med att medelvårdtiden som utskrivningsklar har minskat med en fjärdedel har minst 350 vårdplatser frigjorts för patienter som behöver vård på sjukhus. Ett fördjupat samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg är den viktigaste framgångsfaktorn.

– Arbetet har verkligen kommit igång bra, och nu gäller det att hålla i och fortsätta. Rapporten från SKL hoppas jag blir en god hjälp, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten har tagits fram av Lumell Associates, på uppdrag av SKL. Lumell Associates står för slutsatserna i rapporten.

Greger Bengtsson
Samordnare på avdelningen för vård och omsorg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!