Publicerad: 17 december 2019

Nyhet

Alla regioner får ta del av kömiljarden

Väntetiderna inom den specialiserade vården har minskat i höst. Alla regioner får ta del av kömiljarden i år, visar slutredovisningen av de siffror som ligger till grund för utbetalningarna.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

I dag publiceras november månads väntetidssiffror till den specialiserade vården. Det är årets sista rapportering från regionerna, som ligger till grund för de medel som betalas ut genom kömiljarden.

– Väntetiderna till den specialiserade vården har minskat i höst jämfört med förra hösten. Regionerna arbetar intensivt för minska väntetiderna och det har gett resultat, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

15 av 21 regioner har minskat väntetiderna till operation eller behandling inom den specialiserade vården i november 2019 jämfört med samma månad förra året. I 13 regioner fick minst 71 procent av patienterna ett första besök i den specialiserade vården inom 60 dagar.

Tillgänglighet handlar om mer än väntetider

Medel betalas ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar. Medel betalas också ut till de som förbättrat sig från motsvarande månad förra året.

För november får samtliga regioner ta del av de medel som betalas ut inom ramen för överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard”.

– Tillgänglighet är en av de viktigaste frågorna för vården. Alla invånare ska uppleva att vården är tillgänglig för dem och för att vi ska uppnå det krävs många insatser. Det handlar dels om att korta väntetiderna, men också om att patienter ska ha tillgång till information, veta vem de ska vända sig till och ha goda möjligheter till egenvård, säger Fredrik Lennartsson.

Den slutliga redovisningen för 2019 visar att samtliga regioner antingen ligger på en stabil hög nivå eller vid minst ett tillfälle i höst förbättrat sig från 2018 och därför får ta del av kömiljarden. Hur mycket som betalas ut till respektive region varierar dock beroroende på hur väl de lyckats.

Fakta om kömiljarden

2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Utbetalningarna sker i december enligt regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Annika Brodin-Blomberg
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!