Publicerad: 15 februari 2016

Nyhet

Alla landsting får del av sjukskrivningsmiljarden

Resultatet för sjukskrivningsmiljarden 2015 är nu klart. Alla landsting får del av satsningen och ersättningen till landstingen är större än föregående år, då fler uppnått villkoren.

Drygt 740 miljoner kronor av sjukskrivningsmiljardens möjliga 805 miljoner betalas ut till landstingen i februari för det arbete som genomförts under 2015.

Bra jobb i alla landsting

Helén Lundkvist Nymansson.

– Det är roligt att se att alla landsting har klarat att uppfylla i stort sett alla villkor. För koordinatorsfunktionen har flertalet landsting uppnått det högre målet i överenskommelsen. Det är lovande eftersom funktionen är viktig. Koordinatorn ökar samverkan med andra aktörer som arbetsgivare och Försäkringskassan och kan underlätta för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef på sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sjukskrivningsprocessen

Resultaten visar att landstingen under 2015 prioriterat arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen inom de fem utpekade områdena. Alla landsting får ersättning ur den villkorade delen av sjukskrivningsmiljarden.

Läkare och patient.

Endast tre landsting går miste om ersättning ur den rörliga delen, som bygger på förändringen i sjukfrånvaro i respektive landsting. Regeringen och SKL fortsätter satsningen på en förbättrad och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med en ny överenskommelse för 2016. Ett fokus ligger på ökad samverkan med arbetsgivare och en fortsatt satsning på koordinatorer i hälso- och sjukvården för att öka återgången i arbete.

  • Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan SKL och staten för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.
  • I överenskommelsen för 2014–2015 satsades en miljard kronor per år. Majoriteten av dessa pengar, 805 miljoner, var möjligt för landstingen att kunna ta del av för kvalitetsarbetet med sjukskrivningar 2015.
  • Överenskommelsen består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen fördelar medel utifrån förändringen av sjukskrivningstalen i respektive landsting. Den fasta delen har fem villkor där landstingen ska genomföra konkreta åtgärder/insatser.
  • För 2016 har innehållet i överenskommelsen utökats. Satsningen är på 1,5 miljard kronor och nu ingår stimulanspengar även för rehabilitering inom psykisk ohälsa och långvarig smärta. I samband med detta har den tidigare rehabiliteringsgarantin lagts ner. Det nya namnet på överenskommelsen är ”En kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!