Publicerad: 16 mars 2017

Nyhet

Äldrevård och omsorg allt bättre

Allt fler kommuner och enheter registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre.

Årets Öppna jämförelser Äldre, den sjunde i ordningen, innehåller 30 indikatorer och 15
bakgrundsmått. Precis som tidigare år är det fortfarande mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen.

Sektionschef

– Rapporten speglar olika aspekter av kvaliteten i vården och omsorgen ur den äldres perspektiv. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar att den äldre får en god vård och omsorg, och denna rapport är ett av flera verktyg för att arbeta med kvalitetsförbättringar, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på SKL.

Små förändringar

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. På flera indikatorer är resultatet på riksnivå oförändrat jämfört med föregående år. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor, och kommunernas resultat.

  • Antalet äldre över 65 år som drabbas av  frakturer på lår och höft minskar, vilket är glädjande. Men det är nästan dubbelt så många kvinnor som drabbades av fraktur på lår och höft, jämfört  med män. Under mätperioden fick 884 av 100 000 personer över 65 år en fraktur i på lår och höft, jämfört med 910 i förra mätperioden.
  • Av de äldre som bor på särskilt boende är 62 procent nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar, männen är lite mer nöjda än kvinnorna, 64 procent jämfört med 62 procent av kvinnorna. Resultatet är oförändrat jämfört med förra året. Spridningen mellan  kommunernas värden varierar från 38 till 87 procent som är nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar.
  • Vården i livets slut fortsätter att förbättras. Det är alltfler som erbjuds smärtskattning sista levnadsveckan, 43 procent, vilket är 4 procentenheter högre än förra årets resultat. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män.
  • Olämpliga läkemedel till personer över 75 år som har äldreomsorg fortsätter att minska.
    Det är vanligare att äldre med hemtjänst förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med äldre som bor i särskilt boende. I indikatorn ingår fyra läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga. Av kvinnor med hemtjänst får 10,6 en förskrivning på olämpliga läkemedel, jämfört med 9,1 procent till män med hemtjänst. I särskilt boende är det något vanligare att män förskrivs olämpliga läkemedel, 9,1 procent jämfört med 8,7 procent till kvinnor i särskilt boende.

En kunskapsbaserad vård och omsorg

I årets rapport finns resultat från 130 kommuner som använder kvalitetsregistret Senior Alert i den kommunala hemsjukvården. Det innebär att risk för bland annat fall och undernäring upptäcks och åtgärdas. Men det är stora skillnader mellan kommunerna. I den kommun med bäst resultat åtgärdas 95 procent av alla risker som upptäcks i hemsjukvården, bland annat när det gäller risk för fall, undernäring och trycksår.

Hela rapporten

Mer om Öppna jämförelser Äldre

Det här är Öppna jämförelser

Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och landsting och regioner.

Syftet med Öppna jämförelser är bland annat skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande.

Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och landsting.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!