Publicerad: 27 oktober 2015

Pressmeddelande

Akuta regelförändringar behövs i flyktingsituationen

Regelverk om bland annat boende, skola och vård behöver förändras omedelbart för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet. SKL publicerar nu en lista över nödvändiga förändringar.

bild på en lagbok

– Situationen är mycket ansträngd i kommuner och landsting. Att genomföra akuta regelförändringar är ett måste för att ge dem bättre förutsättningar att hantera svåra utmaningar här och nu. Vården, skolan och omsorgen är några av de områden där regelverk skapar hinder i mottagandet, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sammanställning uppdateras kontinuerligt

De förändringar som SKL vill ska genomföras skulle bland annat göra det enklare att ta fram tillfälliga bostäder, att ordna med bemanningen på hem för ensamkommande barn och att erbjuda utbildning till asylsökande elever.

Sammanställningen över nödvändiga akuta regelförändringar uppdateras kontinuerligt i dialog med kommuner och landsting. SKL använder den i kontakt med de statliga aktörer som ansvarar för regelverken.

Större förändringar behöver genomföras parallellt

Håkan Sörman, VD, SKL

– Utöver dessa akuta regelförändringar måste det till genomgripande förändringar av systemet för asyl- och flyktingmottagandet. Systemet behöver bli långsiktigt hållbart. Kommuner och landsting måste få full ersättning från staten för sina kostnader. Nyanländas kompetens behöver tas tillvara bättre än i dag, säger Håkan Sörman.

– Även detta förändringsarbete måste ske skyndsamt, parallellt med genomförandet av de omedelbara regelförändringarna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!