Publicerad: 4 april 2017

Nyhet

8 av 10 kommuner har en bredbandsstrategi

Andelen kommuner med en bredbandsstrategi har ökat med 68 procentenheter sedan 2010. 83 procent av kommunerna har nu en strategi visar en undersökning från SKL, PTS och Bredbandsforum.

Peter Haglund

Peter Haglund

De senaste sju åren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsammans med Post och Telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum undersökt kommunernas arbete med att planera och främja bredbandsutbyggnad.

2010 var det 15 procent av kommunerna som hade en bredbandsstrategi. 2016 hade det ökat till 83 procent. Utbyggnaden sker till största del i kommunala bolag eller i kommunal förvaltning.

– Kommunerna spelar en avgörande roll för utbyggnaden av bredband i Sverige, säger Peter Haglund, sektionschef på SKL.

Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016 (PDF, Nytt fönster)

Om undersökningen

Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner. Det är en god svarsfrekvens, 77 procent (224 kommuner) har svarat på alla frågor i undersökningen Syftet med enkätundersökningen är att undersöka i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera och främja sin bredbandsutbyggnad. Undersökningen har nu genomförts för sjunde året i rad.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!