Publicerad: 17 januari 2019

Nyhet

80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna

Det finns ett stort intresse bland ungdomar för kommunernas feriejobb. Antalet sökande ökade med cirka 4000 personer jämfört med i 2017. Totalt erbjöds 80 000 ungdomar ett sommarjobb 2018.

Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

Leif Klingensjö.

– Det är glädjande är att kommuner och regioner visar ett fortsatt stort engagemang i att ordna feriejobb för ungdomar, och att så många unga är intresserade av dessa. Det är ett viktig sätt att visa upp välfärdsverksamheterna för unga, inte minst utifrån de stora rekryteringsbehov som finns, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den årliga uppföljning av feriejobben visar att vissa kommuner erbjöd fler platser i år, medan andra hade färre. Totalt sett har kommunerna haft 2 000 färre unga anställda på ett feriejobb jämfört med förra sommaren. Det beror delvis på att högkonjunkturen möjliggjort för ungdomar att få andra jobb än de som erbjuds genom feriejobbsatsningen, och i vissa kommuner en minskad budget för feriejobb.

Samarbete med lokala aktörer

Många kommuner arbetar med andra lokala aktörer för att kunna erbjuda unga olika sorters feriejobb. 61 procent av landets kommuner som svarat på denna fråga (260 kommuner) förmedlar också platser utanför den egna verksamheten. Det är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Antalet placerade hos annan arbetsgivare uppgick 2018 till 19 654 ungdomar.

Behov av framförhållning

82 procent av kommunerna som besvarat enkäten har tagit del av regeringens satsning för att skapa feriejobb för ungdomar som har svårt att få jobb på egen hand – till exempel ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och nyanlända ungdomar. Sammanlagt gav satsningen 8 802 jobb, vilket är en ökning med 1 800 ungdomar jämfört med år 2017.

De kommuner som inte tagit del av satsningen menar att informationen från regeringen kom för sent för att skapa och tillsätta feriejobb. Flera av de kommuner som har deltagit i extra satsningen nämner även de att informationen kom sent och att det var svårt att få fram ytterligare lämpliga arbetsuppgifter.

  • Enkäten har skickats ut till samtliga kommuner och regioner.
  • 92 procent av kommunerna har svarat.
  • Eftersom bara 52 procent av regionerna svarat har vi inte kunnat göra någon djupare analys av dessa siffror. Rapporten fokuserar därför på feriejobben i kommunerna.

Per Överberg
Utredare på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!