Publicerad: 16 juni 2017

Nyhet

70 nya delägare i Inera – snabbare digitalisering möjlig

Nu har nästan var fjärde – drygt 70 stycken – av Sveriges kommuner beslutat att gå in som delägare i Inera AB. Arbete pågår för att se vilka tjänster som ska prioriteras för kommunerna.

Lena Dahl

Lena Dahl

Sedan i mars i år är SKL genom SKL Företag AB huvudägare i Inera. Landsting och regioner kvarstår som delägare och samtliga kommuner har erbjudits att gå in som delägare i Inera. Avsikten är att även kommunerna ska kunna använda digitala tjänster och infrastruktur som Inera byggt upp sedan bolaget bildades 1999. Som delägare kan kommunerna använda Ineras tjänster utan föregående upphandling.

– Det finns mycket av det Inera gjort för landsting och regioner, som kan återanvändas. Till exempel skulle lösningarna för tidbokning via webben som utvecklats för vården också kunna användas för kommunverksamheter, säger Lena Dahl, vice vd för SKL Företag AB.

Erbjudandet om att gå in som delägare gick till alla kommuner den 24 mars, och redan tre veckor senare hade de första kommunerna tagit sina beslut – Ydre, Degerfors och Linköping. Nu har alltså över 70 kommuner anmält att de tagit beslut, och fler kommuner kommer ständigt till.

Extra pengar för utveckling

Vid sitt sammanträde den 8 juni tog styrelsen för SKL Företag beslut om att skjuta till extra medel till Inera för kommande utvecklingssatsningar för kommunerna. Inriktningen är att Inera får tio miljoner kronor per år i fem år.

– Det betyder att vi inom Inera kan växla upp det arbete vi redan inlett och snabbare få till beslutsprocesser för tjänster inriktade på kommunernas verksamhet, säger Johan Assarsson, vd för Inera AB.

Redan nu pågår arbetet med att på olika sätt samla in kommunernas behov och önskemål om prioriteringar för kommande år. Målet är att öka takten på digitaliseringen i kommunerna och därmed i offentlig sektor.

– Vi vet att invånarna långt ifrån är nöjda med hur vi tillgodoser deras förväntningar på digitala tjänster och digital kommunikation och vi behöver bli mycket bättre på att svara mot förväntningarna, säger Lena Dahl.

– Vi kan också bli mycket bättre på att göra mer tillsammans i offentlig sektor, och återanvända det som redan finns. Därför hoppas jag att alla kommuner i Sverige blir delägare i Inera. Det kommer att ge ordentlig kraft i arbetet, säger Lena Dahl.

Inera har funnits sedan 1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget koordinerat det gemensamma e-hälsoarbetet. Inera ansvarar för ett 40-tal tjänster och projekt som används av medarbetare inom vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastrukturen och arkitekturen som är förutsättningen för de nationella e-hälsotjänsterna.

Genom det bredare ägandet ska Inera koordinera och utveckla digitala tjänster i samverkan med kommuner, landsting och regioner och då även för kommunala verksamheter som skola, omsorg och samhällsbyggande.

Mer om idén bakom förvärvet finns på www.skl.se/inera där det också går att följa vilka kommuner som registrerats som delägare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!