Publicerad: 22 december 2016

Nyhet

700 Mkr till lokala omställningsinsatser

Enligt en ny överenskommelse tillgängliggörs 700 miljoner kronor som kan användas till tidiga lokala omställningsinsatser för medarbetarna i svensk välfärd.

Arbetsliv

– Överenskommelsen gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling, och därmed ökad anställningsbarhet, medan arbetsgivarna får ökade förutsättningar att möta det stora rekryteringsbehov som finns i välfärden, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakom överenskommelsen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Akademikeralliansen, Vision och Akademikerförbundet SSR med flera, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Parterna har enats om ändringar i Omställningsavtalet (KOM-KL).

Med individuella, aktiva omställningsåtgärder som sätts in i tidigt skede kan arbetsgivaren i större utsträckning förebygga arbetsbristsituationer. De nya reglerna innebär alltså ett förstärkt skydd där färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

– Vid implementering av det nya avtalet är det viktigt att fack och arbetsgivare har en lokal samverkan för ett framgångsrikt omställningsarbete. De måste ha gemensamma diskussioner om vilka behov som finns, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

De överenskomna ändringarna ska tillämpas under en försöksperiod på tre år, 2017-2019. De 700 miljoner kronor som ges till omställningsinsatser gäller för denna försöksperiod. Det exakta belopp som kommer att gälla för respektive arbetsgivare räknas ut av och kommuniceras via Omställningsfonden. Innan periodens slut ska en partsgemensam utvärdering genomföras.

Fakta om nya regler för tidig lokal omställning

Omställningsfondens webbplats (extern sida)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!