Publicerad: 28 december 2015

Pressmeddelande

3-årigt avtal inom vårdområdet ger långsiktighet

SKL och Pacta har idag kommit överens med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om ett nytt treårigt avtal. Avtalet är fortsatt utan centralt satta lönenivåer och innehåller en avsiktsförklaring om ett utvecklingsarbete rörande arbetstidsbestämmelserna.

Med fokus på långsiktighet, verksamhetens behov, medarbetares hälsa och det framtida rekryteringsläget inom vårdyrkena har SKL/Pacta, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna idag enats om att förlänga det nuvarande avtalet mellan parterna.

Heléna Fritzon.

– Avtalets längd är en nyckelfaktor och en förlängning av ett avtal utan centralt styrda löneökningsnivåer ger våra medlemmar en god planeringshorisont.

– Dessutom ger det oss på SKL tid att ordentligt genomlysa bestämmelserna om arbetstid tillsammans med fackförbunden, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Fakta om avtalet

  • Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården och inkluderar bland annat sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.
  • Avtalet bygger på lokal lönebildning och innehåller inga centralt angivna lönenivåer.
  • Avtalet gäller från 28 december 2015 till 31 mars 2019. Dock finns uppsägningsmöjlighet enligt nedan.
  • Parterna har enats om en avsiktsförklaring gällande ett gemensamt utvecklingsarbete rörande arbetstidsbestämmelserna. Parterna har enats om att en principöverenskommelse ska träffas senast 30 november 2016. Principöverenskommelsen ska ange syfte och mål, omfattning, tidpunkt för ikraftträdande, möjlighet till lokala avvikelser och konstruktion.
  • Om parterna inte träffar en principöverenskommelse enligt avsiktsförklaringen har respektive part möjlighet att säga upp avtalet med en ömsesidig uppsägningstid av 3 månader. Avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2017.
  • Senast 30 november 2017ska parterna ha träffat en central överenskommelse med utgångspunkt från principöverenskommelsen. Om parterna inte träffar en sådan överenskommelse har respektive part möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet upphör då att gälla den 31 mars 2018.
  • Vårdförbundet och Fysioterapeuterna förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.
  • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!