Publicerad: 8 november 2019

Nyhet

300 skolor deltar i Make Music Matter! I Have A Dream

Runt 300 skolor deltar i projektet Make Music Matter!. Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult har blivit utvalda att framföra sin version av ABBA:s "I Have A Dream" vid firandet av Barnkonventionen 30 år.

Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult. Foto: Madeleine Crona/Gemöskolan.

Klass 5 på Gemöskolan i Älmhult. Foto: Madeleine Crona/Gemöskolan.

Skolor från hela landet kan under läsåret delta i skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream. Elever från de deltagande skolorna får möjlighet att använda ABBA:s låt I Have A Dream och skriva en ny text där de berättar om sina drömmar med Barnkonventionen som grund.

En jury med representanter för ABBA The Museum, UNICEF Sverige och Make Music Matter! har utsett ett bidrag som får delta under jubileumskvällen på Barnkonventionens dag 20 november. Bidraget är skrivet av Gemöskolans klass 5 i Älmhult.

Juryns motivering :

”Klassen har på ett grundligt sätt tagit sig an uppgiften och arbetat ämnesöverskridande. Samtidigt som de har fått lära sig mer om Barnkonventionen har de utvecklat sina kunskaper och färdigheter i andra ämnen och på ett kreativt sätt skapat musik genom projektets digitala verktyg.”

– SKL har regeringens uppdrag att sprida kunskap om Barnkonventionen. I projektet ”Make Music Matter!” kan vi göra det på ett framgångsrikt och spännande sätt. Elever och lärare får fördjupa sina kunskaper om Barnkonventionen samtidigt som de får möjlighet att utveckla kreativitet, digital kompetens och entreprenörskap, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Fakta

Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream är ett unikt samarbete mellan ABBA The Museum och Make Music Matter! – ett projekt av Linnéuniversitetet i samarbete med SKL, den digitala musiktjänsten Soundtrap och Academy of Music and Business för musiklärare,

Projektet handlar om musik, drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering, samtidigt som det har stort fokus på medmänsklighet och barnens rättigheter. Genom samarbetet med ABBA The Museum behandlas en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA inom ramen för projektet. Skolprojektet startade i september 2019 och pågår under hela 2020. De skolor som deltar i projektet har tillgång till en webbportal med lektionsmaterial, lärarhandledningar, filmer, digitala verktyg med mera.

Bodil Båvner
Utredare

Barnkonventionen:

Elizabeth Englundh
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!