Publicerad: 10 juni 2016

Nyhet

23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader

Regeringen har i en överenskommelse med SKL, beslutat att fördela 23,9 miljarder kronor till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen.

Beloppet som fördelas till landstingen genom överenskommelsen för 2016 baseras bland annat på Socialstyrelsens prognoser för kostnader för läkemedelsförmånen. Utöver dessa medel kompenseras också landstingen för utökade kostnader i och med att läkemedel för barn under 18 år sedan årsskiftet blivit avgiftsfria.

Regeringen och SKL är också överens om att en utredning så snart som möjligt ska tillsättas för att se över finansiering och prissättningen av läkemedel. Syftet är att skapa ett system som garanterar att patienterna får tillgång till en kvalitativ och kostnadseffektiv behandling samtidigt som både staten och landstingen får bättre ekonomisk förutsägbarhet.

– En av den svenska modellens viktigaste komponenter är en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård i världsklass. För att vi ska kunna bedriva en modern och effektiv hälso- och sjukvård behöver vi ha så långsiktiga och förutsägbara system som möjligt på plats. Överenskommelsen vi nu slutit med SKL är en del i det arbetet där också stat och landsting tar ett gemensamt ansvar, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

– Det är mycket glädjande att vi äntligen har fått en överenskommelse i hamn för 2016. Men nu är det viktigast att titta framåt. Långsiktighet och tydlighet i förutsättningarna behövs för landsting och regioner men även för andra aktörer på läkemedelsmarknaden, säger Anders Henriksson, vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Genom överenskommelsen enas regeringen och SKL om vikten av att bibehålla ett nationellt prissättningssystem för läkemedel under den tid som utredningen arbetar. Därför har man enats om att inga avtal för läkemedel inom förmånerna ska tecknas mellan enskilda landsting och läkemedelsföretag under avtalsperioden. I det fall enskilda landsting ingår överenskommelser med läkemedelsföretag kommer statens bidrag till dessa landsting att minska kommande år motsvarande de rabatter som landstingen får.

Staten går genom överenskommelsen även in och finansierar 70 procent av kostnaden för läkemedel mot Hepatit C som förskrivs i enlighet med smittskyddslagen och i enlighet med processen för ordnat införande. 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!