Publicerad: 11 december 2018

Nyhet

160 000 bostäder i färdiga detaljplaner

Det kan byggas nästan 160 000 bostäder med gällande detaljplaner i 160 av landets kommuner, visar nya Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Öppna jämförelser - Planläggning och tidsåtgång 2018

– Kommunerna ser till att det finns mycket planlagd mark för företagen att bygga på. Det är bra. En god beredskap med detaljplaner gör det möjligt för marknaden att upprätthålla en hög och jämn byggtakt över tid, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Var fjärde detaljplan överklagas

Kommunerna arbetar oftast fram detaljplaner på mindre än två år. Men överklaganden gör att det vanligen tar längre tid innan planerna börjar gälla. Var fjärde detaljplan som kommunerna antar överklagas, enligt SKL:s Öppna jämförelser.

– Mark- och miljödomstolarna behöver hantera överklagade detaljplaner snabbare än vad de gör i dag. En studie som Boverket gjort bland tre av fem domstolar visar att överprövningen i genomsnitt tar 142 dagar. Det är betydligt längre än vad det tog för länsstyrelserna som var första överprövande instans fram till 2016. När överprövningen drar ut på tiden, då fördyras och försenas bostadsbyggandet, säger Gunilla Glasare.

Staten behöver stötta byggande på svaga marknader

Marknadens intresse för att bygga bostäder har spridit sig till fler kommuner de senaste åren, visar SKL:s Öppna jämförelser. Men i ett hundratal kommuner finns det fortfarande få eller inga aktörer som vill bygga trots att det är bostadsbrist. SKL har upphandlat ramavtal som kan hjälpa dessa kommuner att beställa bra bostäder till låga kostnader. Men även staten behöver stötta bostadsbyggandet på svaga marknader.

– Ska det bli tillräckligt byggt på svaga marknader, då behöver staten vara med och lösa finansieringen. Det har lagts flera bra utredningsförslag på senare tid om hur staten kan hjälpa till, som bör genomföras. Det handlar till exempel om att införa statliga topplån till den som bygger, att låta fler som bygger få ta del av statens garantier mot kreditförluster och att betala ut investeringsstödet till nya hyresrätter i tidigare skeden, säger Gunilla Glasare.

Kristina Isacsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!