Publicerad: 2 december 2015

Pressmeddelande

1,5 miljarder mindre i energikostnader

1,5 miljarder kronor. Så mycket har kommuner och landsting minskat sina årliga energikostnader för lokaler och bostäder på fem år.

Gunilla Glasare.

Rapporten Öppna jämförelser Energi och klimat 2015

– Kommuner och landsting gör fortsatta framsteg i sin energieffektivisering. De senaste fem åren har de minskat energiåtgången i sina lokaler och bostäder med åtta procent. Det är bra både för ekonomin och klimatet, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Anita Aspegren

– Energieffektiviseringens positiva trend håller i sig och det finns utrymme för fortsatta förbättringar. Studier visar att energiåtgången i kommuners och landstings byggnader borde kunna minska med uppåt 30 procent de närmaste 20 åren, säger Anita Aspegren, chef för energieffektiviseringsavdelningen vid Energimyndigheten.

– Mellan 2010 och 2014 har Energimyndigheten delat ut ekonomiskt stöd till drygt 270 kommuner och 20 landsting för strategiskt arbete med energieffektivisering. Det har varit ett viktigt bidrag, säger Anita Aspegren. Energieffektivisering är ett av flera ämnen som nu diskuteras på klimatmötet i Paris.

– Det är viktigt med effektivare energianvändning för att minska utsläppen och för att hålla klimatförändringarna under två grader. Representanter från svenska kommuner, landsting och regioner är med på klimatmötet och delar med sig av goda exempel. Framstegen som görs här kan förhoppningsvis bidra till ett mer effektivt arbete internationellt, säger Gunilla Glasare.

Jämförelserna från SKL och Energimyndigheten visar samtidigt att det finns stora skillnader i hur långt kommuner och landsting kommit i sin energieffektivisering. De kan använda jämförelserna för att lära av varandra och utveckla sitt eget arbete.

Kommunernas och landstingens energikostnader för bostäder och lokaler var i fjol knappt 20 miljarder kronor. Korrigerat för att 2014 var ett mycket varmt år använde de kommunala bostäderna i genomsnitt 148 kilowattimmar per kvadratmeter (kWh/m2), exklusive hushållsel. För de kommunala lokalerna var siffran 185 kWh/m2, och för landstingens lokaler 217 kWh/m2, inklusive verksamhetsel.

Energiåtgången i byggnader minskas på flera sätt. Till exempel förbättras byggnaders ytterhölje genom fönsterbyten och tilläggsisolering av vindar och fasader. Ett annat exempel är att styrningen av ventilation och värme förbättras.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!