Publicerad: 16 oktober 2018

Nyhet

1,2 miljarder till kommunernas krisberedskap

SKL och MSB har slutit en överenskommelse om kommunernas krisberedskap inför den nya mandatperioden 2019-2022. Överenskommelsen omfattar 1,2 miljarder kronor.

Foto Vesna Jovic och Dan Eliasson

Vesna Jovic och Dan Eliasson

– Det här är en bra överenskommelse för Sveriges kommuner. Kommunernas och MSB:s uppgifter förtydligas. Det blir tydligare vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska göra för att stödja kommunernas arbete med krisberedskap. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsverksamhet som måste fungera vid en kris. Därför är det viktigt att kommunerna har en god krisberedskap, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Sommarens skogsbränder understryker behovet av att vi tillsammans stärker krisberedskapen. Klimatförändringar, sårbarheter i den tekniska infrastrukturen, informationssäkerhet och terrorism är exempel på utmaningar som ställer krav på en bättre beredskap, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En av de viktigaste åtgärderna är att MSB, i samarbete med SKL, ska ta fram en handbok om kommunal krisberedskap. MSB ska ta fram flera vägledningar, bland annat hur kommunen kan ge information till allmänheten vid en kris, samt hur kommunen kan planera för att upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet. MSB ska även samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd till kommunerna på en webbplats.

Den nya överenskommelsen gäller för mandatperioden 2019-2022 och tecknas mellan SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är en justering av det tidigare avtalet mellan SKL och MSB som avsåg mandatperioden 2014-2018. Ersättningen till kommunerna är 310 miljoner kronor per år, fördelat över fyra år – totalt 1,2 miljarder kronor.

I Lagen om extraordinära händelser (LEH) regleras att kommunerna ska få en särskild ersättning för de förberedande uppgifterna; risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.

Det finns en motsvarande överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!