Publicerad: 13 april 2016

Pressmeddelande

10 miljarder till kommuner och landsting

– Regeringen har aviserat att kommuner och landsting får 10 miljarder. Det är mycket glädjande, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Tillväxten är god i svensk ekonomi och det är bra att man nu satsar på kommuner och landsting, säger Lena Micko.

– De här tillskotten betyder att kommuner och landsting får bättre möjligheter att bedriva bra verksamhet och underlättar för de som har ett stort flyktingmottagande, säger Lena Micko.

– Men det betyder inte att kommuner och landsting inte behöver fortsätta att effektivisera sina verksamheter, säger Lena Micko.

– Vi välkomnar också att regeringen har hörsammat att det behövs mer av generella statsbidrag. För 2017 är de delvis riktade för att efter 2020 övergå till generella statsbidrag. Det ser vi som mycket positivt, säger Lena Micko.

– Samtidigt som vi ser en hel del positivt i vårpropositionen är jag bekymrad över regeringens förslag om att övervältra kostnader för ohälsa på kommuner och landsting. Det är inget som välkomnas av våra medlemmar, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!