Publicerad: 9 april 2019

Debatt

Vi vill ha ett avtal för vårdens och omsorgens behov

Vi och Vårdförbundet ser många gemensamma vägar framåt, medan vi skiljer oss i vissa frågor. Dessa vill vi nu lösa ut med medlarnas hjälp.

Joakim Larsson och Ulf Olsson.

Joakim Larsson och Ulf Olsson.

SKL och Vårdförbundet har nu gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för omkring 90 000 sjuksköterskor, barnmorskor och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Vi och Vårdförbundet ser många gemensamma vägar framåt, medan vi skiljer oss i vissa frågor. Dessa vill vi nu lösa ut med medlarnas hjälp.

Tonläget i debatten om sjuksköterskornas villkor är stundtals högt. Vi räds inte debatten, men vi ser också betydelsen av att fokusera på konkreta och konstruktiva lösningar, som kan leda oss till ett modernt och hållbart avtal.

Vi har en väldigt viktig uppgift som parter på arbetsmarknaden. Det kommer att finnas fler som behöver vård och omsorg, samtidigt som det är färre i arbetskraften. Vi behöver bli fler medarbetare för att klara uppdraget.

Svensk vård och omsorg håller hög klass. Det gör den för att vi har engagerade och kompetenta medarbetare, som gör skillnad för patienter och brukare varje dag,

Vi och Vårdförbundet är överens om att kompetensförsörjningen i vården är vår största utmaning. Våra förhandlingar handlar om att komma överens om hur vi bäst ska möta den utmaningen de kommande åren.

Kommuner och regioner arbetar hårt för att rekrytera och behålla så många läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden det bara går. Hittills har det gått väldigt bra. Antalet medarbetare i praktiskt taget alla vårdyrken har ökat i relation till antalet invånare mellan 2000 och 2016.

En bild som är vanlig i den offentliga debatten är att sjuksköterskor flyr både yrket och kommuner och regioner. Det är en av många myter och stämmer helt enkelt inte. 9 av 10 sjuksköterskor är kvar i yrket och inom kommuner och regioner.

Lön är ett av flera verktyg för att behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Sjuksköterskor är tillsammans med lärare och underskötskor de yrkesgrupper som förbättrat sitt löneläge mest jämfört med 383 andra yrken mellan 2014 och 2017, enligt statistik från Medlingsinstitutet. Sjuksköterskor har mellan 2013 och 2017 i genomsnitt ökat sin lön med 6 000 kronor i månaden. Exempelvis är snittlönen för en operationssköterska 38 000 kronor och andra specialistsjuksköterskegrupper har en liknande lönenivå. Dessutom erbjuds sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig lön under studietiden av alla regioner.

Kommuner och regioner ska fortsätta att rekrytera fler och behålla den personal som finns i vården. Samtidigt är det uppenbart att vi måste satsa på fler åtgärder: förändra hur vi jobbar i vården och hur verksamheten organiseras, ifrågasätta yrkesroller och utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, dra nytta av digitaliseringens möjligheter och föra vården och omsorgen närmare patienterna och brukarna.

Ett nytt avtal mellan SKL och Vårdförbundet måste ta sin utgångspunkt i ett avgörande faktum: Allt fler behöver vård och omsorg, samtidigt som det är färre i arbetskraften. Vi måste förändra, ifrågasätta och utveckla hur vi arbetar och organiserar verksamheterna. Det är nödvändigt för att patienter och brukare ska kunna fortsätta ta del av högklassig vård och omsorg. Det kräver ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart avtal.

Joakim Larsson, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation
Ulf Olsson, vice ordförande SKL:s förhandlingsdelegation

Artikeln publicerades på Dagens Samhälles debattsida den 9 april 2019

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!