Publicerad: 8 november 2018

Debatt

Vi måste komma så nära noll när det gäller bluffakturor som möjligt

Det är ett nederlag varje gång en organisation blir lurad av en oseriös firma eller utsatt för ett försök till korruptionsbrott. Och tyvärr händer det såväl i kommuner, landsting och regioner som i privata företag, i statens verksamheter och för privatpersoner.

I DN Debatt 4/11 uppmärksammar Transparency International frågan om bluffakturor. Det är bra att ljus sätts på blufföretagen för att skydda vårt samhälle från bedragare i så stor utsträckning som det är möjligt. Att som artikelförfattarna tro att ett statligt implementerat system i kommuner, landsting och regioner löser allt visar dock på viss okunskap om de olika samhällssektorernas förutsättningar och arbetssätt.

Korruption och mutförsök är något som ständigt behöver bekämpas och kommuner, landsting och regioner är väl medvetna om de risker som finns i verksamheten. Arbetet med riskanalys och intern kontroll utvecklas starkt. Det är en särskild utmaning, som ställer krav på systematik i processer och rutiner men också på ledarskap.

En riskbaserad revision är en självklarhet och finns idag. Det är dock viktigt att markera att en revision aldrig kan vara garanten för att fel och brister inte inträffar. Den som är ansvarig för en verksamhet måste ta ansvar, styra och följa upp verksamheten, bygga och tillämpa bestämda rutiner och kontrollsystem. Detta kan och ska revisionen givetvis granska - och gör så också.

En större kommun hanterar ofta ett par hundratusen fakturor per år från tusentals leverantörer. Omfattningen är ingen ursäkt, men ett faktiskt förhållande. Av dessa är ett litet antal rena fuskfakturor, med tydligt syfte att lura sig till medel. Några av dessa passerar kontrollen, men det finns inget som tyder på att kommuner betala större grad av falska fakturor än statliga myndigheter, trots den kommunala sektorns större spretighet i organisationernas uppbyggnad och större utmaning i att organisera sig mot fusk och oegentligheter.*

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar varje dag tillsammans med kommuner, landsting och regioner med frågor om styrning, uppföljning, kontroll och revision. Vi har ett särskilt fokus på att arbeta mot korruption, fusk och oegentligheter med riktade insatser på kunskapsspridning, utbildning och nätverk där såväl våra medlemmar som statliga myndigheter deltar. Vi har slutit flera överenskommelser med olika branscher för att tydliggöra vad som får göras mellan leverantör och beställare respektive mellan leverantörer och anställda/brukare inom vård, omsorg och personlig assistans.

Jag tror aldrig att vi kan skydda oss helt från bedragare, men arbetet måste syfta till att komma så nära noll som möjligt. Hela samhället har anledning att arbeta mot dessa krafter, gärna tillsammans.

Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL

*Enligt SOU 2015:77 har 19 procent av attestanterna på de statliga förvaltningsmyndigheterna uppgett att de vid något tillfälle har betalat en bluffaktura. Bland attestanterna inom kommunerna är det fyra procent som någon gång uppger att de betalat en bluffaktura.

Publicerad på Dagens Nyheters webb den 6/11-2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!