Publicerad: 27 februari 2019

Debatt

Välkommen debatt om primärvården

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren med flera skriver på DN debatt 23/2 att de vill, precis som många andra, inklusive SKL, reformera primärvården.

Vi välkomnar den debatten och vi ser tydligt att de resurser som behöver satsas i hälso- och sjukvården de kommande fem åren kommer till allra största del att satsas på första linjens vård – vårdcentraler och hälsocentraler.

Att det behövs ett stort tillskott på specialister i allmänmedicin är självklart, men vi motsätter oss att staten ska finansiera specifika tjänster. Det är fel väg att gå. Vi menar istället att ett mer generellt stöd till regionerna för att utveckla utbildningsmiljöerna i den nära vården utifrån de lokala förutsättningarna skulle göra omställningen effektivare och bättre anpassad till de faktiska behoven.

Det är heller inte ändamålsenligt att reglera med ett nationellt listningstak, utan förutsättningarna för den fasta läkarkontaktens roll i teamet och hur den ska utvecklas behöver lösas lokalt och begränsas av vårdgivaren. I den nära vården är teamet runt varje patient, som sätts ihop med olika professioner beroende på patientens behov, allra viktigast.

Vi står inför ett paradigmskifte med att utveckla en nära vård med individens behov i fokus och där behövs alla kompetenser för att möta upp för att hitta den bästa lösningen.

Debattörerna lyfter fram en rad goda lokala exempel, men vill samtidigt ha en starkare nationell reglering. Frågan är om det verkligen gynnar lokala initiativ?

Lena Micko, ordförande, SKL

Anders Henriksson, förste vice ordförande, SKL

Repliken publicerades på DN.se den 26 februari 2019

Emma Spak
Konsult

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!