Publicerad: 14 oktober 2019

Debatt

Teamets roll viktig i förlossningsvården

Vi uppskattar dialogen med Vårdförbundet och andra fackförbund kring utvecklingen av förlossningsvården, den är helt nödvändig. Det skriver SKL:s ordförande och vice ordförande i en replik.

Det finns behov av fler barnmorskor inom såväl mödrahälsovården som förlossningsvården, det är vi helt överens om. I överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa har en stor del av medlen i satsningen använts till olika kompetensförsörjningsinsatser, bland annat till anställningar av barnmorskor och sjuksköterskor.

Kompetensförsörjningsfrågan är dock inte isolerad till barnmorskor, det är en helt avgörande fråga för hela vården de kommande åren. Personalbehoven är stora, men vi kommer aldrig att kunna enbart rekrytera oss i kapp de behov som finns. Vi behöver också tänka nytt och hitta fler sätt att arbeta smartare tillsammans. För att bibehålla en trygg och säker förlossningsvård behöver vi tillsammans utveckla våra arbetssätt.

Allt fler barn föds i Sverige. Andelen riskgraviditeter ökar också, bland annat beroende på stigande ålder hos förstföderskor samt en ökad andel kvinnor som lider av övervikt och psykisk ohälsa. För att möta de behoven och säkerställa en trygg och säker vård behöver rätt sammansättning av kompetens finnas tillgänglig för kvinnan.

Vi menar att fokus ska ligga på teamet och att kompetenserna i teamet bör sättas ihop utifrån kvinnans behov före, under och efter graviditet. I teamet har barnmorskan självklart en nyckelroll, och utöver läkare och undersköterska kan kvinnan även behöva tillgång till exempelvis en fysioterapeut, psykolog, dietist eller kulturtolksdoula.

Genom att arbeta i team med olika kompetenser kan också all personal i större utsträckning fokusera på de arbetsuppgifter de kan bäst. Men det kan också handla om att bättre nyttja digitala lösningar för att möta kvinnor och familjer på det sätt som passar dem. På så sätt kan vi fortsätta att säkerställa en tillgänglig och patientsäker vård.

För att kunna utveckla nya arbetssätt och säkerställa en god arbetsmiljö, är dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats helt avgörande. Här ser vi fram emot ett fortsatt nära samarbete med bland andra Vårdförbundet.

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation

Anna-Lena Hogerud, vice ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation

Slutrepliken är publicerad på Dagens Samhälle.se den 14 oktober 2019

Eva Estling
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!