Publicerad: 9 mars 2018

Debatt

Statlig revision ger inte högre kvalitet

Vi vill ha en revision av hög kvalitet som bidrar till att skapa legitimitet. Men vi ser inte ett förstatligande av yrkesrevisionen som ett sätt att stärka kvalitet eller förtroende.

Svenskarnas förtroende för de demokratiska institutionerna har sjunkit de senaste åren och det är en signal som inte kan ignoreras. Vi på SKL tycker därmed att Henry Bäck lyfter viktiga frågor i sin artikel på DN debatt den 5 mars. Den lokala demokratin måste uppfattas vara legitim för att förtroendet inte ska urholkas. Det handlar om såväl de politiska processerna som kvaliteten i den service som erbjuds.

En grundpelare för den kommunala demokratin är att förtroendevalda tar ansvar för de utmaningar som varje kommun, landsting och region har. Besluten ska fattas och verksamheten bedrivas nära medborgarna. För att upprätthålla förtroendet för offentliga institutioner är det kanske viktigare än någonsin med delaktighet, insyn och lokal förankring.

Revisionens roll är att ge insyn och skapa transparens. Det handlar om att ge (ägaren) information om hur ett uppdrag utförts. I kommuner, landsting och regioner är det fullmäktige som får information om hur styrelse och nämnder utfört sitt uppdrag.

De förtroendevalda revisorerna beställer all granskning av yrkesrevisorer. Riksdag och regering har nyligen ställt sig bakom att ha detta system när man beslutade om en ny kommunallag som gäller från och med i år. Henry Bäck vill behålla de förtroendevalda revisorerna, men anser att yrkesrevisorerna istället ska finnas i en statlig organisation.  Statlig revision av kommuner finns i en rad europeiska länder, men där finns inget kommunalt självstyre. Omfattningen på revisionen i dessa länder är dessutom betydligt mindre än för de som har en lokalt ordnad revision.

SKL är medvetna om att systemet för kommunal revision idag är komplext. Flera aktörer måste samspela för att granskningen och ansvarsutkrävandet ska fungera. Vi vill, precis som Henry Bäck med flera, ha en revision av hög kvalitet som kan bidra till att skapa legitimitet. Men till skillnad från Bäck ser vi inte ett förstatligande av yrkesrevisionen som ett sätt att stärka varken kvalitet eller förtroende.

Annika Wallenskog, chefsekonom och avdelningschef för avdelningen ekonomi och styrning

Repliken är publicerad på DN:s webb den 8 mars 2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!